Lediga tjänster
Vi har inga annonserade tjänster för tillfället.


Våra värderingar

Respekt:
I denna bransch är det A och O att visa hänsyn till våra medmänniskor och anstränga sig för att förstå andras perspektiv och synpunkter.

Vi gillar olika.

Mångfald:
Vi strävar efter en ökad mångfald inom svenskt näringsliv. Vi anser att människan är vår viktigaste resurs och en ökad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt.

Individens eget ansvar:
Vi lägger stor vikt vid individens personliga ansvar för sin utveckling. Vi stöttar människor i hela processen, men deras vilja och engagemang är av extremt stor vikt för framgång.