Lediga tjänster
Vi har inga annonserade tjänster för tillfället.


Tillfälligt behov av personal?

Vi hjälper dig att ha rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Bemanning är en personallösning för dig som har kontinuerligt eller tillfälligt behov av personal. Vi skapar en personalpool utifrån dina behov och hyr ut personalen till dig enligt överenskommelse. Vi jobbar med effektiva och smidiga arbetsprocesser i vårt tillsättningsarbete. Det är en kvalitetssäkring för både konsulter och kunder.

Bemanningsprocessen består av följande delar:

 • Behovsanalys
  När en kund har ett personalbehov sitter han eller hon ner med en av våra konsultchefer och tar fram en kravprofil. Här beskrivs kundens behov och vilka krav på kompetens och kvalifikationer som ställs.
 • Urval
  Kravprofilen styr jakten på lämpliga kandidater. Konsultchefen skriver en jobbannons som publiceras i vår jobblista på hemsidan, gör sökningar i vår CV-databas och skickar jobbmail till de kandidater som matchar kravprofilen. För att kunna söka jobbet krävs det att kandidaten har registrerat sitt CV på vår hemsida. Ansökningarna går till konsultchefen som kallar ett antal kandidater till intervju.
 • Intervju
  Konsultchefen håller i den första intervjun och kandidaterna kommer då till All Competences kontor. Sedan stämmer konsultchefen av med kunden och berättar om de olika kandidaterna.
 • Val av konsult
  De bästa kandidaterna går vidare till en presentation hos kunden. Det brukar röra sig om 2-3 stycken. Det är alltid kunden som tar det slutgiltiga beslutet om han eller hon vill hyra in kandidaten eller inte. 
 • Tillsatt tjänst
  När kunden har beslutat vem som får uppdraget skriver konsulten anställningsavtal med All Competence. Det är alltså vi som är konsultens arbetsgivare och ansvarar för arbetsgivaravgift, löneutbetalning och sociala avgifter.
 • Uppföljning
  Under uppdragets gång har konsultchefen löpande kontakt med konsulten. Beroende på uppdragets längd blir mötena fler eller färre, men för de konsulter som arbetar löpande träffar man sin konsultchef kontinuerligt på arbetsplatsen.

Skicka din förfrågan redan idag till info@allcompetence.com så återkommer vi inom kort med en offert.