Våra värderingarRespekt:


I denna bransch är det A och O att visa hänsyn till våra medmänniskor och anstränga sig för att förstå andras perspektiv och synpunkter. Vi gillar olika.Mångfald:


Vi strävar efter en ökad mångfald inom svenskt näringsliv. Vi anser att människan är vår viktigaste resurs och en ökad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt.Individens eget ansvar:


Vi lägger stor vikt vid individens personliga ansvar för sin utveckling. Vi stöttar människor i hela processen, men deras vilja och engagemang är av extremt stor vikt för framgång.